LIFE Task Force Platform
Πλατφόρμα Υποστήριξης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE

Τι θα μου ζητηθεί στη φάση αναθεώρησης;

Συνήθως, στο πρώτο μήνυμα που λαμβάνετε στο ξεκίνημα της φάσης αναθεώρησης, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες επιστολές:

  • Beneficiary letter - Στην επιστολή αυτή σας κοινοποιείται ότι η πρότασή σας πέρασε επιτυχώς το στάδιο της αξιολόγησης. Επίσης, καλείστε να ενημερώσετε την EASME, μέσα από την πλατφόρμα επικοινωνίας του e-proposal, για την πρόθεσή σας να προχωρήσετε στην υλοποίηση του έργου ή αν για κάποιο λόγο δεν προτίθεστε να το υλοποιήσετε. Αυτή η απάντηση πρέπει να δοθεί μέσα σε 5 ημέρες από την ημερομηνία που λάβατε το μήνυμα. Η επιστολή επίσης ενημερώνει για τη συμπλήρωση των συνημμένων εγγράφων: Technical and Financial Revision Document και Administrative Revision Document, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που λάβατε το μήνυμα.
  • Full Proposal Evaluation Synthesis - Στην επιστολή αυτή περιέχεται η αξιολόγηση και ο βαθμός της πρότασης ανά κριτήριο.
  • Administrative Revision Document - Σε αυτή την επιστολή ζητούνται συνήθως έγγραφα διοικητικού χαρακτήρα. Τα έγγραφα αυτά μπορεί να αφορούν τη νομική ή την οικονομική οντότητα των φορέων του έργου. Η φόρμα για την πιστοποίηση της νομικής οντότητας των δημόσιων φορέων είναι διαφορετική από αυτήν για τους ιδιωτικούς φορείς. Η φόρμα οικονομικής οντότητας αφορά μόνο τον συντονιστή δικαιούχο. Επίσης, μπορεί να ζητείται και η φόρμα διακήρυξης δημόσιου φορέα (Public Body Declaration).
    • Δημόσιοι φορείς - Η φόρμα νομικής οντότητας πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να σφραγιστεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα. Στο πεδίο MAIN REGISTRATION NUMBER οι δήμοι μπορούν να συμπληρώσουν τον αριθμό του ΦΕΚ του Καλλικράτη (Α87/2010), βάσει του οποίου επανιδρύθηκαν όλοι οι δήμοι της Ελλάδας το 2010. Η φόρμα νομικής οντότητας πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό ΦΕΚ ή νόμο ή απόφαση ή διάταγμα κ.ο.κ. που να ορίζει την ίδρυση του φορέα. Εναλλακτικά, μια επιστολή που να επικυρώνει την ύπαρξη του φορέα από τις εθνικές αρχές. Επιπλέον, απαιτείται και η υποβολή συνοδευτικής επιστολής που να αναφέρει το ΑΦΜ του φορέα, ιδανικά με τη μορφή εγγράφου επικυρωμένου από την τοπική ΔΟΥ. Η φόρμα διακήρυξης δημόσιου φορέα συμπληρώνεται χωρίς να πειραχτεί το περιεχόμενό της και υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα. Είναι σημαντικό στην τελευταία γραμμή να αναγράφεται το όνομα του εκπροσώπου, καθώς και η θέση του στα αγγλικά π.χ. Ioannis Dimarxopoulos, Mayor of City.
    • Ιδιωτικοί φορείς - Η φόρμα νομικής οντότητας συμπληρώνεται με παρόμοιο τρόπο όπως των δημόσιων φορέων. Πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο εγγραφής σε σχετικό μητρώο π.χ. ΓΕΜΗ ή/και απόσπασμα από ΦΕΚ ή/και καταστατικό, καθώς επίσης και από επιστολή που να αναφέρει το ΑΦΜ του φορέα, ιδανικά με τη μορφή εγγράφου επικυρωμένου από την τοπική ΔΟΥ.
  • Technical and Financial Revision Document - Σε αυτή τη επιστολή ζητούνται διευκρινήσεις ή αλλαγές στην πρόταση σε συγκεκριμένα σημεία. Αυτές οι πληροφορίες ζητούνται σε έναν αριθμημένο πίνακα και κάθε ζήτημα έχει έναν κωδικό αριθμό RP1, RP2... (revision point). Στον πίνακα δίνονται σύντομες απαντήσεις και δίδεται η δυνατότητα συμπληρωματικού περιεχομένου με τη μορφή παραρτημάτων π.χ. Annex RP1, Annex RP2 ...

Εγγραφή στο newsletter μας

  • The email at which you wish us to contact you
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.