Πως ορίζεται το πρωτότυπο;

Ως πρωτότυπο νοείται μία υποδομή ή ένας εξοπλισμός που δημιουργείται αποκλειστικά για την εφαρμογή του έργου και που ουδέποτε στο παρελθόν εμπορευματοποιήθηκε ούτε είναι διαθέσιμο στην αγορά. Για ένα έργο LIFE, για να θεωρηθεί μία δαπάνη αγαθού ως πρωτότυπο θα πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένη και απαραίτητη για να αποδείξει την πιλοτική/ επιδεικτική φύση του έργου.

Εγγραφή στο newsletter μας

  • The email at which you wish us to contact you