Η πρόταση που θέλουμε να κατεβάσουμε σχετίζεται με παραδοτέα από ήδη τρέχον LIFE ή άλλα προγράμματα. Πως μπορούμε να το αναφέρουμε στο έργο μας χωρίς να μειωθεί η καινοτομία του;

Στην περίπτωση που η ιδέα σας σχετίζεται με ένα προγενέστερο έργο LIFE θα πρέπει στην πρόταση να αναφέρετε το έργο LIFE εξηγώντας πώς το έργο που προτείνεται θα βασιστεί στην προγενέστερη εργασία και πως θα την αναπτύξει περαιτέρω. Για τον σκοπό αυτόν θα μπορούσατε να έρθετε και σε επαφή με τους φορείς που υλοποίησαν το προγενέστερο έργο και οι οποίοι θα μπορούσαν να σας καθοδηγήσουν σχετικά.

Εγγραφή στο newsletter μας

  • The email at which you wish us to contact you