Μπορώ να επισυνάψω αρχεία στο συνοπτικό υπόμνημα (concept note);

Η επισύναψη αρχείων οποιασδήποτε μορφής δεν επιτρέπεται στο συνοπτικό υπόμνημα, για λόγους αποφυγής έμμεσης προσθήκης κειμένου.

Εγγραφή στο newsletter μας

  • The email at which you wish us to contact you