ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ

Περιγραφή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΗΤΡΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β’

Εγγραφή στο newsletter μας

  • The email at which you wish us to contact you