ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περιγραφή

Mεριμνούμε για την ορθολογική διαχείριση του κρατικού πλούτου, των φυσικών πόρων, φροντίζουμε για την ορθή εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας, ελέγχουμε την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Μεριμνούμε για τη βέλτιστη διαχείριση,  την παρακολούθηση  και τον έλεγχο του κρατικού πλούτου των δασών και των δασικών εκτάσεων. Ειδικότερα, έχουμε την αρμοδιότητα εκπόνησης δασικών χαρτών, Πράξεων  χαρακτηρισμού, αποφάσεων κήρυξης αναδασωτέων εκτάσεων, κατεδαφίσεων αυθαιρέτων, καθώς και εγκρίσεων επιτρεπτών παρεμβάσεων. Εφαρμόζουμε προγράμματα δασοπροστασίας και λαθροϋλοτομιών και εκτελούμε δασοτεχνικά έργα. Φροντίζουμε για την προστασία και ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου, της άγριας πανίδας και των δασικών βοσκοτόπων και έχουμε την αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων απαγόρευσης θήρας. Εκτελούμε μελέτες αποκατάστασης,  προχωράμε σε αναδασωτικές εργασίες και μεριμνούμε για την ανάπτυξη και συντήρηση φυτευτικού υλικού.

Στοιχεία επικοινωνίας: Γαζή Αναστασία ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού-Δασοπόνος Msc/Phdc, a.gazi@attica.gr

Mυτελέτση Σοφία ΠΕ Γεωτεχνικών,  Δ/ντρια Διεύθυνσης Δασών Πειραιά α.α, s.myteletsi@attica.gr

Εγγραφή στο newsletter μας

  • The email at which you wish us to contact you