Πρόσκληση LIFE 2021

Το Πρόγραμμα LIFE είναι το σημαντικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα. Για την προγραμματική  περίοδο 2021-2027, ο προϋπολογισμός του Προγράμματος LIFE θα παρέχει οικονομική στήριξη ύψους €5,432 δισ.

Πεδίο Περιβάλλον 2021:
Υπο-πρόγραμμα Φύση και Βιοποικιλότητα
Υπο-πρόγραμμα Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής

Πεδίο Δράση για το Κλίμα 2021:
Υπο-πρόγραμμα Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
Υπο-πρόγραμμα Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας

Στρατηγικά Έργα για τη Φύση και Στρατηγικά Ολοκληρωμένα Έργα

ΜΚΟ

Για περισσότερες πληροφορίες: First LIFE Call for Proposals 2021 opened with over EUR 580 million available to help realise your project ideas! (europa.eu)

Εγγραφή στο newsletter μας

  • The email at which you wish us to contact you