Υποβολή προτάσεων για λειτουργικά έξοδα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Δημοσιεύτηκε η προκληση υποβολής προτάσεων για λειτουργικά έξοδα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε παρακάτω.
https://ec.europa.eu/easme/en/2019-life-call-proposals-ngos

Εγγραφή στο newsletter μας

  • The email at which you wish us to contact you