Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση;

Σε πρόταση LIFE μπορούν να συμμετέχουν– Δημόσιοι φορείς (π.χ. Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ), Ιδιωτικές εταιρείες (όχι όμως μονοπρόσωπες εταιρείες), Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων

Εγγραφή στο newsletter μας

  • The email at which you wish us to contact you