Το περιεχόμενο της διαδικτυακής πλατφόρμας της οποίας το Πράσινο Ταμείο έχει τα απαραίτητα πνευματικά δικαιώματα ή άδειες χρήσης εκτός εάν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό -ιδίως όταν πρόκειται για περιεχόμενο στο οποίο υφίστανται δικαιώματα τρίτων- διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου στους χρήστες αποκλειστικά και μόνο με τους όρους της άδειας Creative Commons Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα έργα έκδοση 4.0.

Εγγραφή στο newsletter μας

  • The email at which you wish us to contact you